Våra portföljbolag

Vi investerar i produktbolag med egen tillverkning eller i tjänstebolag med ett starkt värdeerbjudande.

Lohjan Maru Oy

Lohjan Maru OY grundades 1987. Bolaget utvecklar och producerar till den tillverkande industrin i Finland. Bolaget har en egen produktutveckling och mångsidiga produktionslinjer. Bolagets verksamhet är koncentrerad till färg, smältlimsutrustning, industriella lim- och byggindustriprodukter. Bolaget förvärvades 2021 och ingår under dotterbolaget Nordic Surface Innovation AB. Bolaget har sin verksamhet i Lohja i närheten av Helsingfors.

Per Skånberg

VD & Investeringschef
per@tangenik.se
0704 169 895

Fredrik Löfgren

Kasper Gefors

Besöksadress

Västra Hamngatan 9
411 17 Göteborg

Visa på Google Maps

Följ oss

Privacy policy • Cookies • © Tången Industrikapital