Om oss

Lång erfarenhet och bred kompetens inom finans, entreprenörskap och industri.

Vår strategi

Tången Industrikapital investerar i bolag som har goda utvecklingsmöjligheter och där vi kan vara en aktiv ägare över tid. Målet är alltid hållbar och lönsam tillväxt. Vi fokuserar på små och medelstora bolag i Norden med privata ägare.

Främst investerar vi i produktbolag med egen tillverkning eller i tjänstebolag med ett starkt värdeerbjudande. Vi investerar i företag i stabila branscher med sunda kassaflöden som har en ambition att utvecklas.

Vårt arbetssätt

Utifrån vår analys av bolagens behov och möjligheter arbetar Tången Industrikapital aktivt för att säkerställa hållbar och lönsam tillväxt. Det kan ske genom organisk tillväxt och internt operativt lönsamhetsfokus men även genom tilläggsförvärv i samma bransch. För att stärka bolagens konkurrenskraft och position i värdekedjan använder vi olika metoder. Vi tillför kapital

vid behov men det grundläggande är alltid finansiell och industriell kompetens. Oavsett hur behoven ser ut är vi alltid delaktiga i bolagsutvecklingen och engagerar oss över tid. Vi kan driva förvärvsarbetet eller göra investeringar. Vi kan ta fram strategier och affärsplaner. Vi kan leda styrelsearbetet. Arbetet anpassas alltid utifrån situationen, förutsättningar och bolagens bästa.

Teamet

Tången Industrikapital - Per Skånberg
Per Skånberg
VD & Investeringschef

Per Skånberg har en bakgrund som mångårig VD inom industrin och producerande bolag samt som ägare i små- och medelstora bolag. Efter avslutade studier arbetade Per inom bank och finans under 10 år innan han påbörjade sin industriella karriär.

Tången Industrikapital - Fredrik Löfgren
Fredrik Löfgren
Analyschef

Fredrik har lång erfarenhet från kapitalförvaltning och bolagsanalys från Swedbank, Nordea och Danske Bank. Fredrik har jobbat med investeringar sedan 2005.

Tången Industrikapital - Kasper Gefors
Kasper Gefors
IR-chef

Kasper har 15 års erfarenhet från bank, både som regionansvarig för Private Banking på Danske Bank och Swedbank ihop med företags- & förvärvsfinansierings-frågor kopplat till små- och medelstora bolag.

Tången Industrikapital - Fredrik Löfgren
Nina Bergman
CFO

Nina har en gedigen erfarenhet från ekonomi och finans, såsom revisor och delägare i EY, CFO för bl.a. Lynk&Co samt arbete med finansiell due-diligence.

Styrelse

Gunilla Nilsson
Tidigare VD SKF Sverige
Per Thornadsson
Partner Aktiv Ränte Rådgivning
Oscar Molse
Partner Modelio Equity

Urval investerare

Jula (Karl-Johan Blank), Astrid Fiske, H A Recycling AB samt grundarna av Opus – Göran Nordlund, Magnus Greko och Jörgen Hentschel m fl.

Per Skånberg

VD & Investeringschef
per@tangenik.se
0704 169 895

Fredrik Löfgren

Kasper Gefors

Besöksadress

Västra Hamngatan 9
411 17 Göteborg

Visa på Google Maps

Följ oss

Privacy policy • Cookies • © Tången Industrikapital