Hållbarhet

För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i varje investeringsbeslut.

Målsättning

Vi vill göra industrin och tjänstesektorn bättre och de branscher vi agerar i. Vi tror på framtiden och vill själva bidra till ett hållbart samhälle genom att ta eget ansvar i viktiga miljöfrågor.

Vår investeringsstrategi utgår ifrån att avkastning och hållbarhet går i samklang. Vår miljö- & hållbarhets- policy innefattar; resor i tjänsten, energiinköp, representation, jämställdhet samt exkludering av
vissa branscher.

Övergripande gällande vårt
hållbarhetsarbete

Hjälpa portföljbolagen att ställa om till en hållbar verksamhet

Hjälpa portföljbolagen att ställa om till en hållbar verksamhet

Hjälpa portföljbolagen att ställa om till en hållbar verksamhet

Investeringar inom
energieffektivisering

Hjälpa portföljbolagen att ställa om till en hållbar verksamhet

Portföljbolagen skall verka för att inköp av el skall vara grön

Per Skånberg

VD & Investeringschef
per@tangenik.se
0704 169 895

Fredrik Löfgren

Kasper Gefors

Besöksadress

Västra Hamngatan 9
411 17 Göteborg

Visa på Google Maps

Följ oss

Privacy policy • Cookies • © Tången Industrikapital