Bolagskategori: Fastigheter

Investeringar i fastigheter kopplade till våra portföljbolag

Gunnarlan Liiketollisuustalo Oy

Bolaget äger en industrifastighet på ca 4000 m2 belägen i Lohja utanför Helsingfors. Fastigheten är välskött och har två stabila hyresgäster med längre hyresavtal. Transaktionen genomfördes den fjärde oktober 2021.

Vadstena Färg Fastigheter AB

Industrifastighet som innefattas av en fabriksbyggnad om 670 m2 samt lagerbyggnad om 560 m2 och belägen i Skänninge utanför Vadstena. Fastigheten innefattas av en modern och effektiv produktionsanläggning som är ändamålsenlig för dess nuvarande verksamhet. Transaktionen genomfördes 15 december 2021.

Per Skånberg

VD & Investeringschef
per@tangenik.se
0704 169 895

Fredrik Löfgren

Kasper Gefors

Besöksadress

Västra Hamngatan 9
411 17 Göteborg

Visa på Google Maps

Följ oss

Privacy policy • Cookies • © Tången Industrikapital